Cursuri pentru adolescenți

Corporate Etiquette and International Protocol Consultant

Cursuri pentru adolescenți

Cursul de etichetă va contribui esenţial la câştigarea admiraţiei generale, pentru a deveni cu adevărat un interlocutor plăcut şi interesant.

Numărul mic de cursanţi acceptaţi asigură o atmosferă degajată şi contribuie la lejeritatea asimilării informaţiilor.

Sunt abordate reguli de etichetă în social media şi comunicare virtuală, fără însă a neglija elementele de etichetă şi protocol de bază, care vor folosi la momentul potrivit şi vor fi punctul de sprijin pentru tânărul cursant în momentul când situaţia o va cere.